ЧЕЗ с поръчка за трафопостове

ЧЕЗ дава над 4 млн. лв. за трафопостове. Електроразпределителното дружество за Западна България – “ЧЕЗ Разпределение”, обяви, че иска да му бъдат доставени различни видове трансформаторни постове.

 

Процедурата обаче не е е открита, а са изпратени покани до четири дружества.

 

Мотивът за това е, че при проведен по-рано открит търг всички подадени оферти са надвишавали допустимата стойност от 4 455 270 лв.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top