Александровска болница дава 31.6 млн. лв. за лекарства

Александровска болница обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти.

 

Медикаментите са за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа и за лечение на злокачествени заболявания и обезболяване.

 

 

Договорът с избраните доставчици ще бъде за 2 г. и е на стойност 31.6 млн. лв.

 

 

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 27 август.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top