Община Кубрат ремонтира пътища с 5.6 млн. лв.

Община Кубрат ще извърши рехабилитация на няколко пътни участъка на територията си. Средствата от 5.6 млн. лв. са от Програмата за развитие на селските райони.

 

Ремонтни дейности ще има по шосетата до селата Горичево, Божурово, Борисово и Черешово.

 

Единственият критерий за избора на изпълнител на поръчката е цената.

 

 

Кандидатите могат да подават оферти до 28 август.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top