Община Казанлък дава 5 млн. лв. за обновяване на улици

Община Казанлък стартира процедура за избор на фирма, която да изгражда, реконструира и поддържа улиците в общината.Прогнозната стойност е 5 млн. лв.

 

С избраната фирма ще бъде подписано 2-годишно споразумение. Освен ремонтите, тя ще бъде отговорна и за полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

 

Документи за участие в търга ще се приемат до 24 август.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top