Обновяват НВУ “Васил Левски” с 3 млн. лв.

Обновяват Националния военен университет “Васил Левски” във Велико Търновос 3 млн. лв. Висшето учебно заведение търси фирма за ремонт на сграда №6 в Пети битов корпус.

 

В хода на изпълнение на договора могат да бъдат възложени допълнителни строително–монтажни работи до 250 хил. лв. без ДДС.

 

Участниците в процедурата следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителите. Както и да могат да изпълняват обекти от трета до пета категория.

 

Оферти ще могат да се подават до 23 август.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top