Етажен паркинг ще строят в Пловдив

Етажен паркинг ще правят в Града под тепетата. Район Западен – Община Пловдив обяви търг за изграждането му. Прогнозната стойност е 2 886 666.67 лв. без ДДС.

 

Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на технически инвестиционен проект за етажния паркинг, упражняване на авторски надзор на изпълнение на строителството и самото изграждане на обекта.

 

Крайната дата за завършване на строежа е 31 декември 2019 г.

 

Оферти се приемат до 17:00 часа на 30 август 2018 г. Ще бъдат отворени на 31 август 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top