Община Дупница дава 1 409 010 лв. за храна в забавачките за 4 г.

Община Дупница обяви обществена поръчка за периодични доставки на хранителни продукти за детските градини на територията й. Тя е на стойност  1 409 010 лв.

 

Доставките ще са за детски заведения, в които ежедневно се приготвя прясна, топла храна. Затова е необходимо доставките да бъдат извършвани ежедневно.

 

Обществената поръчка е за 48 месеца.  Офертите ще бъдат отворени в края на август.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top