МВР дава 1 150 000 лв. за преструктуриране и оптимизация

МВР ще прави цялостно реорганизиране на структурите си. Ведомството обяви обществена поръчка за 1 150 000 лв. без ДДС.

 

Поръчката има четири основни дейности.

 

Първата е проектиране на нова структура на МВР с цел повишаване на ефективността на ведомството.

 

Втората е изготвяне на Единната методология за реинженеринг на процесите в МВР и Наръчник на нейното прилагане.

 

Следващата е извършване на реинженеринг на процесите в МВР, а последната – провеждане на обучения, базирани на резултатите от извършения реинженеринг, става ясно от обявление, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

 

Крайният срок за подаване на офертите е до 17:30 на 14 септември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top