Община Габрово обяви търгове за обновяване на автопарка

Община Габрово ще закупи нов специализиран микробус за центровете за настаняване от семеен тип „Хризантема“ и „Мирни дни“. Стойността на обществената поръчка, за която може да се кандидатства до 13 септември 2018 г., е 77 870 лв. с ДДС.

 

Изисква се микробусът да има от шест до осем седящи места. Както и да разполага с рампа за качване на инвалидни колички и място за тях. Бусът трябва да е оборудван с предпазни средства за трудноподвижни хора. Срокът за изпълнение на доставката е 120 календарни дни след сключване на договора.

 

Обявена е и обществена поръчка с предмет „Доставка чрез лизинг на нови МПС за нуждите на Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет към нея“. Процедурата е за 9 автомобила на обща стойност 472 000 лв. с ДДС.

 

Необходими са две леки коли за нуждите на общинската администрация. Както и по един високопроходим автомобил за нея и за МАИР „Боженци“. Ще бъдат закупени и един товарен автомобил и една лека кола за служителите на зоната за платено почасово паркиране. За обслужването на потребителите на Домашния социален патронаж в Габрово и предоставянето на социалната услуга има нужда от нов товарен автомобил. За дейността на ОП „Благоустрояване“ са включени два товарни буса до 3,5 тона, оборудвани със самосвална уредба. Заинтересованите кандидати могат да подават оферти до 17 септември 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top