Община Върбица ремонтира улици с 6 млн. лв.

Община Върбица дава 6 млн. лв. за ремонт на улици. Общината обяви процедура за избор на фирма, която да извършва поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, реконструкция и рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа и други съоръжения.

 

С одобрения кандидат ще бъде подписан 4-годишен договор. При класирането на офертите освен цената, значение ще има и предложената гаранция.

Документи за участие в търга могат да се подават до 14 септември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top