Обновяват пътища в Симитли с поръчка за 5.5 млн. лв.

Обновяват пътища в Симитли със 5.5 млн. лв.

 

Обществената поръчка предвижда рехабилитация и реконструкция на два съществуващи общински пътя – Симитли – Черниче (3230 м) и Благоевград – Симитли (два участъка с обща дължина 5.5 км).

 

Кандидатите могат да заявят участието си в търга до 17 септември.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top