Община Пловдив дава 1 млн. лв. с ДДС за колчета и тротоари

Община Пловдив дава 1 млн. лв. с ДДС за антипаркинг колчета и текущи ремонти на паркинги, велоалеи, тротоари, павирани и асфалтови улични настилки. Обществената поръчка за избор на изпълнител е обявена от общинското предприятие “Организация и контрол на транспорта”.

 

Кандидатите трябва да имат най-малко три години опит в строително-монтажните работи, сходни със заданието, квалифициран персонал, техническо оборудване.

 

Средствата няма да се разходват само през тази година, а са разсрочени за 2019 и 2020 г.

 

Антипаркинг колчета се поставят в целия град и особено на тротоарите в центъра, за да не могат колите да се качват отгоре.

 

Оферти се приемат до 5 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top