Хасковската болница купува работно облекло за 41 170 лв.

Хасковската болница обяви обществена поръчка за специално работно облекло и лични предпазни средства.

 

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 41 170 лв. без ДДС.

 

По обособена позиция 1 ще се доставя защитно облекло за отделения с йонизиращо лъчение за 23 700 лв.

 

Обособена позиция 2 включва специфични еднократни престилки за хирургически отделения за 1320 лв.

 

Обособена позиция 3 – лични предпазни средства за административно стопански сектор за 16 150 лв.

 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 5 септември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top