Правителството дава 750 хил. лв. за киберзащита на ИСУН

Правителството ще даде 750 хил. лв. без ДДС за система за киберзащита на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020). Министерски съвет обяви обществена поръчка за целта.

 

Кабинетът иска да купи хардуерно оборудване, съответния специализиран софтуер и софтуерни лицензи.

 

В поръчката се включва инсталиране и конфигуриране на доставеното хардуерно оборудване. Както и изграждане на “пълно функционално и надеждно решение за киберзащита за ИСУН”.

 

Правителството поръчва две устройства за надграждане на натоварването. Както и осъвременяване на съществуващите две устройства в основния и резервния дейта център.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top