Община Плевен дава 5.8 млн. лв. за чистота

Община Плевен обяви обществена поръчка за поддържане на чистотата. Тя е на прогнозна стойност  5,8 млн. лв. без ДДС.

 

Предвижда се метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки, подлези. Както и почистване на отводнителни оттоци на Плевен.

 

Поръчката е разделена на 2 позиции за двата района на Плевен.

 

 

Срокът за подаване на оферти е до 9 октомври т.г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top