Столична община обяви поръчка за ремонти за 140 млн. лв.

Столична община обяви обществена поръчка за текуща поддръжка на пътните съоръжения във всички райони на града. Прогнозната й стойност е 140 млн. лева.

 

Поръчката е разделена на 7 позиции. Срокът на всички договори ще е 4 г.

 

Зоните в поръчката са разпределени по райони. В първа зона влизат “Витоша”, “Лозенец” и “Триадица”.  Във втора са “Овча купел”, “Красно село”, “Красна поляна” и Банкя. Трета зона включва “Люлин”, “Връбница”, “Възраждане” и “Илинден”. Четвърта обхваща “Надежда”, Нови Искър и “Сердика” 5. В пета зона попадат “Кремиковци”, “Подуяне” и “Оборище”. А в шеста и седма са съответно “Искър”, “Слатина”, “Изгрев”, “Средец” и “Панчарево”, “Младост”, “Студентски”.

 

Победителите ще трябва да поддържат пътните настилки и тротоарите на всички улици, общински пътища и републикански пътища в столицата, мостове, пасарелки, водостоци и пешеходни подлези, се вижда от обявлението на поръчката.

 

Срокът за подаване на оферти е до 10 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top