Община Хасково пусна поръчка за ОУП

Община Хасково обяви нова обществена поръчка за изработването на Общ устройствен план на Хасково. Той ще включва екологична оценка и оценка за съвместимост.

 

Прогнозната стойност на поръчката е 450 000 лв. без ДДС.

 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 10 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top