Община Добрич обяви поръчка за почистване на дере

Община Добрич обяви обществена поръчка за почистване на река Добричка. Участъкът на реката в Добрич е около 8 км.

 

Общата прогнозна стойност на поръчкатае 71 000 лева без ДДС.

 

Предвижда се почистването на участъци от коритото на река Добричка. Както и почистване на нерегламентирани замърсявания в покрайнините и в междублоковите пространства в Добрич.

 

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата е за почистване на участъци от корекцията на река Добричка, на дънни наноси, събиране на битови отпадъци от коритото на реката. Прогнозната стойност е 51 000 лева без ДДС.

 

Втората обособена позиция е за ръчно и механизирано почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на Добрич. Тя е за 20 000 лева без ДДС.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top