Община Хасково дава 540 хиляди лева за снегопочистване

Община Хасково обяви обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и улици.

 

Стойността й е 540 000 лв. без ДДС. Тя е разделена на три обособени позиции. Като всяка е за 180 000 лв.

 

Първата обособена позиция е за снегопочистването на селата.

 

Втората обхваща участък “А”. Той включва кварталите: Орфей І, Орфей ІІ, Република, Изгрев, Възраждане, Дружба І, Дружба ІІ, Куба, Ручока, Градска градина, Бадема и Кенана (частично).

 

Третата  включва участък “Б”. Това са кварталите: Овчарски, Тракийски, Македонски, Хисаря, Младежки хълм, Воеводски, Училищни, Каменни и Болярово.

 

Продължителността на обществената поръчка е до 31 май 2019 г. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 18 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top