Община Бургас дава 6 млн. лв. за подобряване на бързите автобусни линии

Община Бургас обяви обществена поръчка за инженеринг – проектиране, извършване на СМР, авторски надзор, за надграждане на системата от Бързи автобусни линии на територията на града. Това става чрез реконструкция и рехабилитация на трасета от бул. “Стефан Стамболов”, бул. “Демокрация” и ул. “Булаир”, при оформяне на сегрегирани бус ленти, осигуряване на места за паркиране, достъпност за хора със затруднена мобилност, обезопасени пешеходни връзки, подобрена пропускателна способност на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на обществен градски транспорт.

 

В обхвата на обществената поръчка са дейностите по компонент 1 на проект “Интегриран модел за управление на градска мобилност – етап 1”. Стойността на проекта е 6 001 181.00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 540 дни.

 

Проектът е по ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. и собствен бюджет на Община Бургас. Проектът дава възможност за осигуряване на бърз транспортен коридор от площад “Царица Йоана” до гарата, през бул.”Булаир”, бул. “Демокрация” и бул. “Стефан “Стамболов” до кръговото кръстовище с бул.”Проф. Яким Якимов”.

 

Оферти се приемат до 23 октомври 2018 г., ще бъдат отворени в 10:30 часа на 24 октомври 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top