Търсят фирма за ремонт на пропадаща ограда на стадион

Търсят фирма за ремонт на пропадащата ограда на стадион “Хасково”. Община Хасково вече обяви обществена поръчка за целта.

 

Прогнозната стойност на поръчката е малко над 53 000 лв.

 

Тя включва разработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор. Както и извършване на същинските строително-монтажни работи.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 120 дни. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 9 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top