Договорите с подизпълнители по обществени поръчки стават публични

Възложителите на обществени поръчки задължително ще публикуват договорите за подизпълнение и всички анекси към контрактите. Освен това поетапно ще бъде въведена електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната. Това стана с приемане на промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) на първо четене. От гласувалите 113 народни представители 97 бяха “за”, а 16 се въздържаха, предаде БТА.

В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че с промените се въвежда задължителна електронна комуникация. Прецизи ра се кръгът на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при обществена поръчка. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

С цел по-голяма прозрачност се въвежда задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Част от промените целят по-ефективно сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки и контролните органи в областта. Има промени и в административнонаказателните разпоредби на закона.

В рамките на дебатите от БСП заявиха, че по принцип подкрепят електронното възлагане на обществените поръчки, но ще се въздържат при гласуването. Според левицата промените са внесени късно и изпълнителите няма да имат достатъчно време да се подготвят.

Ще настояваме фирми, които не са се разплатили с държавата, не са си платили данъците, да не бъдат допускани до процедура за обществена поръчка, заяви Румен Гечев от БСП. В нормативното пресъздаване и техническото изпълнение се крият опасности, които трябва да имаме предвид, каза Пенчо Милков от БСП. Той предложи системата първо да бъде тествана и тогава да се правят законодателни промени.

Източник: Investor.bg


top