КСБ внесе в Народното събрание предложенията си за промени в ЗОП

Ръководството на Камарата проведе срещи с председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси Менда Стоянова, по правни въпроси Данаил Кирилов и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе интензивна поредица от работни срещи с председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси Менда Стоянова, по правни въпроси Данаил Кирилов и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов, на които ги запозна с предложенията на Камарата за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). На срещите в Народното събрание (НС) присъстваха председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Благой Козарев, член на Изпълнителното бюро и на УС на Камарата, председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ, и изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев.

В срещата с председателя на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов участва и депутатът Мария Илиева. В срещата с председателя на Комисията по бюджет и финанси се включи и народният представител инж. Атанас Ташков.

На срещата с председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов присъства и депутатът Николай Сираков. Предложенията на Камарата на строителите са внесени и официално в Народното събрание.

На заседанието си в сряда НС прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на ЗОП, който беше внесен от Министерския съвет на 1 август т.г.

По време на срещите КСБ и председателите на парламентарните комисии се договориха да се създаде работна група, в която да бъдат включени депутати, представители на държавните институции, на Агенцията по обществени поръчки и експерти от Камарата на строителите в България. Между първо и второ четене на ЗИД на ЗОП в пленарна зала работната група ще обсъди предложените от КСБ изменения.

Източник: vestnikstroitel.bg


top