Община Велико Търново пусна поръчка за доставка на ток

Община Велико Търново обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия за общинските обекти. Стойността на поръчката е 1 322 070 без ДДС.

 

С излизането си на свободния енергиен пазар местната администрация реализира сериозни икономии.

 

Обществената поръчка е за по-голямо количество ток – 17 325 MWh за 777 партидни номера. Един от критериите при избора на победител е най-ниската предложена цена от постъпилите оферти.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 18 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top