Община Ботевград купува нови съдове за смет за 69 999 лв.

Община Ботевград ще закупи нови съдове за смет. Обявена е обществена поръчка за доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 л и нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 л.

 

Поръчката е обособена в две позиции. А прогнозна й стойност е 69 999 лева без ДДС.

 

Съдовете за отпадъци ще бъдат закупени със средства от общинския бюджет.

 

Крайният срок за подаване на документи е 17:30 часа на 27 септември 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top