Община Казанлък обяви поръчка за ремонт на надлез

Община Казанлък обяви обществена поръчка за основен ремонт на надлез „Катекс“.

 

Обществена поръчка, за която към момента няма осигурено финансиране, има за цел да бъде осигурена на 100% готовност на общината при осигуряването на финансовия ресурс веднага да започне реконструкция на надлеза. Той е основен транспортен възел от и към Казанлък и по него ежедневно преминават над 10 хиляди автомобила.

 

Избраният изпълнител ще трябва да развали съществуващите асфалтови пластове, бордюри, тротоари и парапети, да се ремонтират подвижните и неподвижни стоманени лагери на гредите на съоръжението, както и обработка на бетоновите повърхности на конструкцията и обмазване срещу карбонизация.

 

Поръчката предвижда монтиране на отводнителни системи, парапети и стоманени предпазни огради, изграждане на нови тротоари, полагане на асфалтова настилка, монтаж на стоманена предпазна еластична ограда, обработка на бетоновите повърхности на греди, колони и връхна конструкция, полагане на нова маркировка и нови пътни знаци.

 

Ще се реконструира и уличното осветление в района на надлеза. Предвижда се ремонтните дейности да продължат 9 месеца, като за целта ще бъде затворен надлеза.

 

Изготвеният проект за реконструкция на надлеза е на община Казанлък и е на стойност 2.4 млн. лв. с ДДС. Офертите на кандидатите ще се приемат до 25 септември тази година.

 

Настоящата обществена поръчка има за цел при осигурено финансиране общината веднага да започне реконструкцията на надлез „Катекс“. Ако такова бъде осигурено до края на годината, то ремонтните дейности, могат да стартират в началото на следващата година.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top