Община Пловдив дава почти милион лева за улично осветление

Община Пловдив обяви обществена поръчка за изграждане и подмяна на улично осветление. Тя е на стойност от близо 1 млн. лева с ДДС.

 

Целта на поръчката  е да се извърши изграждане и ремонтно-възстановителни работи на уличното и парково осветление в общината. Целта е подобряване и осигуряване на по-добра осветеност през нощта. Както и безопасен транспорт на пътници и товари, достъпност на лица с увреждания, опазването на околната среда.

 

Строително-монтажните работи включват: изграждане на улично и парково осветление, работа по отстраняване на локални повреди и аварии, подмяна на дефектирали елементи на осветителните тела и др.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top