Община Добрич прави нов паркинг

Община Добрич ще изгради нов паркинг по ул. „Страцин“ и ще преасфалтира съществуващ зад бл. №19 по бул. „25-ти септември“.

 

Общината ще сключи договори след провеждане на обществена поръчка за строително – монтажни работи за изграждане на паркинг по ул. „Страцин“ (зад ресторант „Централ“) и преасфалтиране на паркинг зад бл. №19 по бул. „25-ти септември“. Паркингът по улица „Страцин“ ще бъде изграден в срок до 3 месеца от датата на възлагане.

 

Общата цена за изпълнение на договора е в размер до 129 166.67 лева без вкл. ДДС.

 

Фирмата, спечелила обществената поръчка за преасфалтиране на паркинга, ще извърши ремонтите в срок отново до 3 месеца от датата на възлагане. А общата цена за изпълнение на договора е в размер до 100 000 лева без вкл. ДДС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top