АДФИ хвана нарушения на обществени поръчки за 7 млн. лева

АДФИ хвана нарушения на обществени поръчки за близо 7 млн. лв. През третото тримесечие на 2018 г. инспекторите на Агенцията за държавна финансова инспекция  констатираха 40 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 6,921 млн. лева.

 

През този период са приключили 131 финансови инспекции, като от юли до септември финансовите инспектори са одитирали 372 обществени поръчки, което е с 43,6% повече от второто тримесечие. Общата стойност на обществените поръчки е над 268,406 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

 

Проверените договори са 2 402, което е 60,3% повече от второто тримесечие.

 

За констатираните през тримесечието нарушения са съставени 4 акта за начет и 231 акта за установяване на административни нарушения, свързани с прилагане на Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, Закона за държавната финансова инспекция и др.

 

Финансовите инспектори идентифицираха 25 „индикатора за измама“ по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция или с 56% по-малко от предходното, което е показателно за подобряване на финансовата и бюджетната дисциплина в областта на обществените поръчки, коментират от АДФИ.

 

Най-големият нарушител е Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Инспекторите на АДФИ са установили вреди за 192 466 лева, от които 4947 са възстановени. Доказани са нарушения при провеждане на обществени поръчки, както и при разходването на средства, свързани със строителство, реконструкция, оборудване и доставка на хранителни продукти за периода 1 януари 2014 г. – 31 декември 2016 г.

 

При проверка на Община Кричим на сключения договор с „Браво-строй“ ООД за „Реконструкция и рехабилитация на общинския път Кричим – ж.п. гара Кричим“ се установяват вреди за 94 873 лева, като 6 174 лева са предотвратени. Нецелевото разходване на средства възлиза на 54 154 лева. Има нарушения при изпълнението и извършените плащания по договора със строителната фирма, като обект на контрола е и европейското финансиране.

 

Нарушения за 44 609 лева са открити при одита на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“. Инспекторите са проверили доколко е законосъобразно определеното възнаграждение на управителя на търговското дружество за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 г.. Проверка е направена и за договорите за отдавани под наем помещения в сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за същия период.

 

Финансовата инспекция е обхванала обществените поръчки за доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за диализно лечение в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Те са за 11 обособени позиции –  лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в лечебното заведение.

 

От АДФИ са констатирали нарушения при извършените през 2014 г. и 2015 г. разходи за доставка на храна за пациентите на болницата в Ботевград. Проверени са  договорите с „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД за законността на извършените през 2014 г. разходи за доставка на медицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, както и на доставката на медицински консуматив – шевен конец.

 

Дирекцията за национален строителен контрол е допуснала пет нарушения при обществените поръчка в сключените договори с лечебни заведения за извършване на разходи за строителство при създаването на Център “Фонд за асистирана репродукция” за процедури по асистирана репродукция и документална обоснованост на плащанията, свързани с процедурите за периода от 1 януари 2014 г. – 30 юни 2016 г.

 

Установените вреди са за 34 060 лева, но са възстановени.

 

При ремонта на Народния театър “Иван Вазов” са установени четири броя нарушения по Закона за обществените поръчки и изпълнението на сключените договори от средствата, отпуснати целево от Министерския съвет за 2017 г. Установените вреди са за 23 928.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top