Община Ботевград обяви обществена поръчка за зимно почистване и опесъчаване на общинските пътища. Те са 11 на брой с обща дължина 60 километра.

 

Прогнозната стойност на поръчката е 69 990 лева без ДДС. А срокът на договора – 31 март 2019 г.

 

Средствата са осигурени от Министерство на финансите. Те са трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа.

 

Оферти от кандидатите се приемат до 17 октомври 2018 г.