Община Добрич пусна поръчка за ремонт на улици

Община Добрич обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи по шест улици в града.

 

Това са ул. „Теменуга”, ул. „Детелина”, ул. „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Максим Горки” и ул. „Стоян Михайловски”.

 

Дейностите са по проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Обществената поръчка е с шест обособени позиции.

 

Първата е за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари по ул. „Теменуга“. Ще бъде извършено също благоустрояване, озеленяване и възстановяване на комбинирани детски площадки и спортна площадка.

 

Втората позиция е за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Детелина” – от ул. „Тракия” до ул. „Роза“.

 

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Св. св. „Кирил и Методий” – от бул. „Добричка епопея” до паркинга на хотел „България” предвижда третата позиция. Тя включва още изграждане на нови комбинирани детски площадки, тенис маса и фитнес уреди.

 

Четвъртата, петата и шестата обособени позиции са за  реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване съответно по ул. „Георги Кирков” (от ул. „Цар Петър” до бул. „25 септември”), ул. „Максим Горки”  (от ул. „Независимост” до бул. „3 март” и по ул. „Стоян Михайловски” (от ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки”).

 

Оферти се приемат до 22 ноември.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top