АПИ дава 84 млн. лв. за ремонт на 126 км пътища

АПИ обяви обществена поръчка за изпълнители при рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища. Общата й стойност е близо 84 млн. лв. без ДДС.

 

Ще бъдат основно ремонтирани близо 47 км от отсечката Русе – Кубрат, около 27 км от пътя Поликраище – Елена – Сливен, над 23 км от шосето Полски градец – Тополовград – с. Устрем, близо 10 км от пътя Каблешково – Межден и около 19 км от пътя Варна – Житница.

 

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции, като подробности могат да се открият на сайта на пътната агенция. Проектите ще кандидатстват за финансиране от fперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 10 месеца.

 

Кандидатите могат да подават офертите си до 20 декември 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top