Община Асеновград с поръчка за автобусни линии

Община Асеновград обяви обществена поръчка за „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми на Община Асеновград по две обособени позиции“. Прогнозната й стойност е 407 496 лева без ДДС.

 

Първата обособена позиция включва градските линии №1 и №6.

 

Втората позиция е за линиите Асеновград – Тополово, Асеновград – Леново, Асеновград – Новаково, Асеновград – Жълт камък, Асеновград – Конуш, Асеновград – Нови извор, Асеновград – Яврово, Асеновград – Хасково, Асеновград – Дълбок извор, Асеновград – Садово/Чешнегирово, Асеновград – Болярци, Асеновград – Боянци (17 976 лева без ДДС).

Срокът за подаване на оферти е 13 декември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top