Община Петрич обяви поръчка за канализация в с. Първомай

Община Петрич пусна обществена поръчка за проектиране на канализация в село Първомай. Стойността й е 112 100лв.  без ДДС.

 

Поръчката включва изпълнение на следните дейности– изработване на технически инвестиционен проект за обекти реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа с дължина 10 км и изграждане на пречиствателна станция за битово-отпадъчни води в петричкото село Първомай  и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

 

Срокът за подаване на документи е до 23 ноември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top