Ще сменят часовниковите системи в метростанции

Ще сменят часовниковите системи за единно астрономическо време в пет от метростанциите в София. Това са „Обеля“, „Люлин“, „Константин Величков“, „Опълченска“ и „Сердика 1“.

 

Инвестицията е в размер на 120 000 лв. без ДДС, съобщават от „Метрополитен“ ЕАД.

 

Процедурата изисква изготвяне на проект за системите за метростанциите, демонтиране на старата апаратура като се остави окабеляването. От изпълнителя се изисква доставката на 5 локални сървъра за синхронизиране, 11 табла за часовници с размери 950х320х75 мм, тегло до 4,3 кг и видимост минимум от 80 метра, 11 табла, чийто размер е 640х210х60 мм, 2,7 кг тегло и видимост минимум от 60 метра, 12 табла с с  размер 360х170х75 мм, 1,7 кг тежки и видимост от минимум 35 метра.

 

Важно изискване е да имат зелени, червени и оранжеви светодиоди, което позволява смяна на цвета и интензивността на светлината. Таблата ще показват часове, минути и секунди.

 

Ще бъде направена доставка и на оборудване за изнесено работно място, от което ще се извършва контрол  и настройва не часовниковите системи. То ще се намира в метростанция “Западен парк”.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top