Парламентът дава над 117 хил. лв. за печатни издания

Парламентът обяви обществена поръчка за родни и чужди печатни издания за над 117 хил. лв.

 

62 500 лева без ДДС ще брои администрацията на НС за 95 български ежедневни и месечни печатни издания. Абонаментът включва национални ежедневници и регионални издания.

 

Депутати ще могат да четат и седмичници – 168 часа, Банкеръ и жълтите Шок, Шоу, Уикенд. Списъкът включва още спортни издания като Меридиан мач, Аuto Bild BG, списанията L Eureopeo, A-Specto, Клуб Z.

 

Народното събрание се абонира и за информационния бюлетин на НСОРБ, Митническа хроника, Справочник на цените в строителството, Известия на държавните архиви, Икономика и управление на селското стопанство, Административно правосъдие.

 

Обществената поръчка за чуждите издания е на стойност 55 091 лева без ДДС. Става въпрос за 42 печатни ежедневници, седмичници, списания и две електронни издания. Сред тях са Time, Monde, Financial times, Международная жизнь.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top