АПИ обяви поръчка за ремонт на 47 км от пътя Русе – Кубрат

АПИ обяви поръчка за ремонт на 47 километър от път II-23 Русе – Кубрат. Индикативната стойност на строителните работи в отсечката е около 33.6 млн. лв.

 

За рехабилитацията на пътя АПИ ще кандидатства за финансиране от ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата.

 

Обществената поръчка е за ремонта на два участъка.

 

В лот 32 от ОПРР са 21.520 километра от второкласния път в област Русе. Индикативната стойност е 16 648 208 лв. без ДДС.

 

В лот 33 е отсечка с дължина 25.221 километра  в областите Русе и Разград. Прогнозната стойност е 16 993 753 лв. без ДДС.

 

С изпълнението на проектите ще бъдат подобрени технико-експлоатационните характеристики на пътя, ще се осигури оптимална скорост на пътуването и ще се повиши безопасността на движение, допълват от пресцентъра на АПИ.

 

Срокът за изпълнение на строителните работи е 10 месеца.

 

Офертите се приемат до 20 декември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top