Столична община пусна поръчка за основни ремонти на улици

Столична община пусна обществена поръчка за основни ремонти на “Чепинско шосе” и три други улици с обща дължина от 11.45 км.Стойността й е 12 млн. лева с ДДС.

 

В критериите за оценка с най-малко значение има срокът за изпълнение – 10 точки, а най-голяма тежест има цената – 55 точки.

 

Освен “Чепинско шосе” улиците, които ще бъдат ремонтирани, са “Жак Дюкло”, “Рояк” и “Езерата”. Те се намират в районите “Нови Искър”, “Кремиковци”, “Подуене” и “Сердика”.

 

Най-дълъг ще бъде ремонтът на “Чепинско шосе” – 6 км, а най-къс на ул. “Рояк” – 950 метра.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца след подписване на договора.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top