Община Пловдив пусна поръчка за многофункционална спортна зала

Община Пловдив пусна обществена поръчка за построяване на многофункционална спортна зала за 1 млн. лева в ЕГ „Иван Вазов”. Парите бяха заложени в началото на годината, а от градската администрация вече са започнали изпълнението на проекта.

 

До началото на новата учебна година залата трябва да е завършена и учениците да провеждат своите часове по физическо, ще практикуват и различни видове спорт.

 

Така от 8 училища в Пловдив, които нямаха собствен физкултурен салон, ще останат само 4.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top