Жалба спира е-здравеопазването

Жалба спира обществена поръчка за реализация на Националната здравна информационна система.

 

На 12 октомври тази година Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за разработване на елементи на НЗИС – електронни административни услуги, здравно-информационен портал и регистри.

 

Срещу процедурата обаче е подадена жалба от ДЗЗД “СТEМО – ГАМА КОНСУЛТ”. Вследствие на това обществената поръчка е спряна, а Комисията за защита на конкуренцията образува производство.

 

Според Министерството на здравеопазването спирането на обществената поръчка сериозно застрашава реализирането на проекта за изграждане на Националната здравна информационна система, тъй като крайният срок е 28 декември 2019 г. От Министерството са на мнение, че обжалването и блокирането на обществените поръчки по проекта застрашават цялостното му изпълнение. Под въпрос е и реализирането на електронното здравеопазване в страната, което би затруднило упражняването на ефективен контрол върху дейностите и разходите в здравеопазването чрез въвеждането на здравната информационна система.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top