Община Димитровград търси фирми за автобусна линия

Община Димитровград не може да намери фирми за автобусната линия до Хасково. Нито една фирма не се е яви за участие в обществената поръчка за автобусни превози на общината по три от пакетите, сред които е и линията до Хасково.

 

Затова от общината изпращат покана за пряко договаряне към 6 фирми от региона и Стара Загора.

 

Според кмета Иво Димов няма да има проблем с автобусния превоз между Хасково и Димитровград, градския транспорт и селата. Дори ако до Нова година не бъдат сключени договори с фирми, областният управител може да наложи временна мярка. Тогава всички, които возят пътници сега ще продължат да го правят до избора на новите фирми.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top