Обществената поръчка за превоз на ученици в Пазарджик се провали

Обществената поръчка за превозвач за ученици до 16 години на Община Пазарджик се провали. Защото никоч от кандидатствалите фирми не покри заложените критерии в търга.

 

В конкурса оферти са подали две дружества. При отварянето на документите им обаче са установени непълноти и несъответствия.

 

Решението за прекратяване е неокончателно и може да бъде обжалвано в 10-дневен срок.

 

Ако това не се случи, предстои обявяване на нова обществена поръчка.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top