Предстои обновяване на екопътеките в НП „Пирин”

Предстои обновяване на екопътеките в НП „Пирин”.  Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за реконструкция на екопътеките в национален парк “Пирин”. Тя е на стойност 3,3 млн. лв.

 

Става въпрос за няколко горски пътища на територията на националния парк, попадащи в землищата на различни селища. Поръчката е обособена в няколко позиции, като от изпълнителите по всяка позиция се иска да представят проект, да извършат самите реконструкции и да осъществяват авторски надзор над изпълнението на проектите. Процедурата е открита състезателна и офертите ще се гледат на няколко етапа.

 

 

На над 30 места от горските пътища трябва да се поставят дървени скари на места с високи подпочвени води, да се изградят мостчета, да се преподреди каменната настилка, да се поставят указателни табели и маркировъчни колове за туристите.

 

На други места се иска разрохкване на почвата. Според условията проектите за външния вид на всичко това ще са на самите изпълнители.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 33 календарни месеца.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top