Община Пловдив дава 6 млн. лв. за ремонти на улици

Община Пловдив планира мащабни ремонти във вътрешнокварталните улици в шестте района. Обявена е обществена поръчка за 6 млн. лева с ДДС за реконструкцията на съществуващата улична мрежа.

Тя е разделена на две позиции.  В първата са „Централен“, „Западен“ и „Южен“,а другата -останалите три района.  Със средствата ще се преасфалтира и ремонтира уличната мрежа в шестте района.

Времето, за което ще се извършват строителните дейностите е по 180 дни на позиция.

Улиците, които ще бъдат ремонтирани, ще са по списъка на районните кметове, които са ги изпратили към гл. инженер на общината. Той е и възложител на поръчката.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлагана българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top