На 21 декември пускат поръчка за газовата връзка със Сърбия

На 21 декември ще бъде открита обществената поръчка за реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на българо-сръбската граница.

КЕВР публикува доклад, съдържащ подробно описание на процедурата и насрочи открито заседание за обсъждане на доклада и документацията за провеждане на ангажиращата фаза 3 от процедурата за проект за развитие и разширение на газопреносната система на “Бургартрансгаз”. Това открито заседание ще се проведе на 19 декември 2018 г.

 Тази седмица документацията ще бъде изпратена до Агенцията по обществени поръчки за осъществяване на предварителен контрол по законосъобразност.

Очаква се КЕВР да излезе с решение на 21 декември.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлагана българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top