Община Пловдив обновява автопарка си

Община Пловдив обновява автопарка си. Местната администрация пусна две поръчки за закупуване на нови автомобили.

Първата обществена поръчка е за взимането на нов пътнически ван. Той ще обслужва гостите по времена Европейска столица на културата. Ацената е  83 333.33 без ДДС, или 100 000 лева с данък добавена стойност.

В  условията е заложено  доставката и гаранционното обслужване на фабрично пътнически ван,  с8+1 брой седалки. Той трябва да е с обем на двигателя минимум 1950 см3, агоривото – дизелово или бензиново, със стандарт Евро 6 или еквивалент.

Втората обществена поръчка е за доставка на два броя фабрично нови лекотоварни автомобила за нуждите на ОП„Паркиране и репатриране. В условията е записано, те да са произведени след 01.01.2018г., двигателят да е дизелов, а работният обем да е до 1 500 куб. см., брой места – 4+1 и товарно отделение. Сумата тук е 45833.33 без ДДС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлагана българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top