Кула срещу горски пожари ще строят в Хасково

Кула срещу горски пожари ще строят в Хасково. Общината сключи договор за „Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари“ след проведена обществена поръчка.

Договорът е на стойност 331 696,33 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението му е 90 календарни дни. Финансирането е осигурено от ЕС. Вече са сключени и договорите на строителен и авторски надзор.


По същия проект предстои община Хасково да закупи и един нов специализиран автомобил – автовишка, за което вече има избран изпълнител след проведена обществена поръчка и предстои сключване на договор.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top