Ще ремонтират пътя Кричим – Козарско

Ще ремонтират общинския път от регулацията на град Кричим до административната граница с община Брацигово, с. Козарско. Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

От години пътят създава проблеми на шофьорите, тъй като цялата настилка е в дупки и кръпки, а на много места пътното платно е пропаднало. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са изграждане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътя, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Предвидено е и поставяне на стоманена предпазна ограда в рисковите участъци, както и изграждане на тръбно-канална мрежа за поставяне на високоскоростен интернет.

Вече са минали всички процедури по Закона за обществените поръчки и са избрани изпълнители, така че се очаква ремонтните дейности да започнат в началото на 2019-та година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top