Община Севлиево дава 1 375 000 лв. за снегопочистване

Община Севлиево дава 1 375 000 лв. без ДДС за зимно поддържане на пътната мрежа в следващите три години. Обществената поръчка вече е публикувана и обхваща три зимни сезона – от 2019/2020 г., 2020/2021 г. до 2021/2022 г.

Планирано е зимното почистване и поддържане на общински пътища с обща дължина 287,8 км, на улици в 24 кметства и 4 кметски наместничества с обща дължина от 324,9 км. Изпълнителят ще трябва да поддържа и 50,7 км улична мрежа в Севлиево, както и 10 км главни улици в селищата в общината.

Крайният срок за подаване за участие в обществената поръчка изтича в 17:00 часа на 11 януари 2019 г. Договорът на класирания на първо място ще бъде подписан до 30 април 2022 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top