Община Бургас с поръчка за преобразяване на културен дом

Община Бургас обяви обществена поръчка за ремонт,  обновяване и мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим. Стойността на поръчката е 6 464 277 лева без ДДС. Финансирането е по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020.

Проектът предвижда промени в обемно-пространствения образ на сградата. Промени във функционалната схема и осигуряване на достъпна среда, промени свързани с Конструктивно укрепване на сградата. Както и мерки за постигане на енергийна ефективност, ремонт на Зрителна зала, сцена и спомагателни пространства. И ремонт и подмяна на съществуващи настилки, облицовки, инсталации и др.

Оферти се приемат до 19.02.2019г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top